mandag, juli 31, 2006

Kvitbalanse

Eg gjekk ein tur innover gamlevegen med hunden her ein kveld. Eg hadde med meg det nye kameraet til dotter mi, tenkte det kunne være nyttig å lære seg det aller mest grunnleggande. Så eg tok nokre bilete i hytt og vær for å sjå korleis dei ulike innstillingane fungerte. Eit av resultata ser du nedanfor. Ikkje særleg imponerande. Hasselneter på dette stadiet er kvite, det veit då alle.

Så eg gjekk heim, kopla kameraet til datamaskinen, starta opp Microsoft Picture Manager og fortalde datamaskinen det vi alle veit, at hasselnetene skulle være kvite. Då vart resultatet slik. Mykje tøffare, men ikkje særleg meir tru mot naturen.


Dette fekk meg til å tenke litt, eller rettare sagt,ganske mykje. Aviser, radio, TV og ikkje minst internett er fulle av debattar og krangel om alt frå Midtausten til gitarstrengane til Ry Cooder. Utbytet av debattene er i dei fleste tilfelle avgrensa til eventuell underhalningsverdi. Sjølvsagt kan dette være artig, men dersom målet er å verte samde, eller skape større forstång og respekt, trur eg at ein i utgangspunktet må verte samde om kva som er kvitt og svart. Eller i alle høve være samde om at ein er usamde.