torsdag, juli 24, 2008

Kva overskrift ville du velje ?

Eksempel på 15 år gamal bil

I nettutgåva til Dagens Næringsliv i dag slår fylgjande overskrift mot deg.:

- Enorme mengder olje og gass

Det syner seg at at amerikanske geologar har vurdert oljeforekomstane i nordområda og U.S. Geological Survey (USGS) reknar med at det kan utvinnast 90 milliarder fat olje i nordområda, i tillegg til enorme mengder naturgass og flytande naturgass.. I artikkelen kjem det vidare fram at dette representerer omlag 22% av verda sine uoppdaga, men teknisk utvinnbare ressursar.
OK, dette er verkeleg emorme mengder olje og gass, men lat oss sjå litt nærare på tala:
Dersom det stemmer at 90 milliardar fat representerer 22% av totalen, vil enkel prosentrekning vere alt som skal til for å underbygge fylgjande overskrift:

-Uoppdagede oljeressurser representerere mindre enn 15 års forbruk.

15 år er også omlag gjennomsnittleg levetid til ein personbil her i landet.

Artikkelen i DN finn du her: klikk