tirsdag, juli 03, 2007

Dagens Petter Sprett 2Debatten rasar. Skal vi reise med tog, fly eller bil her i landet i framtida ? Kva bør politikarane satse på? Eg vil ikkje gje meg i kast med denne debatten her. Men eg er ganske viss på at meir nød enn lyst vil vere avgjerane for det endelege valet.

Også Stein Erik Hagen har kasta seg inn i debatten:


En norsk togrevolusjon


STEIN ERIK HAGEN UTFORDRER. Tør politikerne våre å tenke stort og satse på tog som fremtidens transportmiddel for å løse de enorme køproblemene i trafikken?
Les meir

(Det kan her vere verdt å merke seg motivasjonen til Hagen.)

Hagen set seg sjølv i eit underleg lys ved samstundes å gå ut og støtte Fremskrittspartiet med 2 millionar til valkampen. Frp sitt syn på jernbaneutbygging burde vel vere kjent for dei fleste ? Siv Jensen på si side sender ei sommarhelsing til alle folke- og tillitsvalde, medlemmer og velgarar av partiet. Der presenterer ho 4 hovudsaker i valkampen.
  • Eldre og sjuke
  • Strammare innvandringspolitikk
  • Auka satsing på vegbygging
  • Sørge for at pengane våre ikkje vert sløst bort av politikarar som ikkje har evne til å begrense seg.

Ikkje akkurat signal om endring i syn på jernbanen, altså.

Helsinga inn du her