søndag, august 26, 2007

Når kua vert syndebukk, er problemet løyst då ?


Det heile byrjar så fint og i barnehagen syng borna av full hals:

Kua mi, jeg takker deg.
Deilig melk du gir til meg.
Hver en dag jeg til mitt brød,
drikker melka di så søt.

Men så er det jamt slutt. På eit tidspunkt vert idyllen broten og kua får ei heilt anna rolle.

Norge bremser handel med verdens fattige

Norske melkekyr støttes med 25.000 kroner i året hver. Det er seks ganger så mye som millioner afrikanere tjener.


Ku-promp verre enn eksos
Utrolig nok: Ku-promp bidrar til at husdyrhold utgjør en større miljøtrussel enn utslipp fra biler og fly.

Dette er overskrifter henta frå norske dagsaviser og er ikkje usanne påstandar. Men slike fengande overskrifter er med på å overforenkle kompliserte problemstillingar som det er tvingande nødvendig at vi som samfunn tek tak i.. Kua er etterkvart blitt eit "marginalt fenomen" for dei fleste av oss. Difor fell det oss svært lett å nytte henne til t.d. å latterleggjere norsk landbrukspolitikk og tåkelegge viktige miljøspørsmål.
Kor mange veit tildømes at drøvtyggarane er dei av husdyra våre som kan produsere menneskeføde av gras, medan foret vi gir til fjørfe og svin i utgangspunktet kan nyttast direkte til menneskeføde ?
Men slikt vil truleg aldri selje ei einaste avis.