torsdag, april 17, 2008

Lesestoff: Agriculture and Development, ny IAASTD-rapport

Kvifor kjenner vi ikkje denne logoen skal tru ?


Det er litt merkeleg at eg ikkje får eit einaste treff på norsk når eg googlar"IAASTD" (International Assessment on Agricultural Science and Technology for Development). Eg vonar at dette ikkje er teikn på at vi ikkje bryr oss. Rapporten som nyleg er lagd fram er eit resultat av 3 års arbeid og det at både Verdsbanken, WHO og UNESCO er bidragsytarar skulle vel vere ein slags garanti for breidde i framstillinga.

"The IAASTD encourages us to take up what can be called a paradigm change. The status quo today is no longer an option,We must develop agriculture that is less dependent on fossil fuels, favors the use of locally available resources and base research efforts ... on intensification of natural processes, such as using natural fertilizers and protecting soil and water supply." said Guilhem Calvo, an adviser with UNESCO's ecological and earth sciences division.

Du finn eit samandrag av rapporten her: KLIKK

4 kommentarer:

Anonym sa...

Men i Sverige derimot....

http://hejdagmo.se/2008/04/18/gmo-grodor-ar-kontroversiella-av-iaastd/

Men så står då også Sverige på donorlista: The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Global Environment Facility (GEF), United Nations Development Programme (UNDP), United Nations Environment Programme (UNEP), United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), World Bank Group and the World Health Organization (WHO) have committed financial resources to the IAASTD, both cash and in-kind secretariat support.
The following governments have committed funds to a Multi-donor Trust Fund:

Australia
Canada
European Commission
France
Ireland
Sweden
Switzerland
United Kingdom
U.S.A.

In addition, Finland provided financial resources to competitively hire a Finnish National to work with the IAASTD. The IAASTD Secretariat and Australia provided financial resources for the plausible futures component of the IAASTD.

Anonym sa...

Eating fossil fuels

http://www.fromthewilderness.com/free/ww3/100303_eating_oil.html


Michael C. Ruppert beskrev denne artikkelen som den mest skremmende i FTW historie.

Av Dale Allen Pfeiffer

pegese3 sa...

Ikkje akkuret oppløftande nei. Ser at Pfeiffer avsluttar artikkelen sin med fylgjande:

"In spite of this article, I continue to believe that we can find a positive solution to the multiple crises bearing down upon us."

Slik sett er er vel IAASTD-rapporten eit steg i rett retning så sant at ord ken vrte omsett til handling.

Anonym sa...

Dette er veldig bra, eg googla nett IAASTD og det einaste eg fant på norska ver bloggen din. :-).

Uansett, har du sett Anne Hege Simonsen sin kommentar i Ny Tid i dag (Fredag 11. juli 2008)? Absolutt lesverdig

Bjørn E Flø