tirsdag, mars 24, 2009

Varsel om fusjon


Generalforsmlinga i "Den blå klinkekula" har samrøystes gått inn for å fusjonere med "Bandandersmuseum". Samstundes har Elgisolnedgang overdrege råderetten over alle innlegg publiserte på "Den blå klinkekula" til Bandanders og alle postane frå "Den blå klinkekula" er kopierte over til "Bandandersmuseum". Dette fører til at all aktivitet i framtida vert konsentrert om "Bandandersmuseum" og at denne bloggen i framtida ikkje vil verte oppdatert. I statuttane til det fusjonerte "Bandandersmuseum" går det tydeleg fram at den redaksjonelle lina frå "Den blå klinkekula" skal vidareførast i Elgisolnedgang sine hjartesaker.


Her finn du Bandandersmuseum

2 kommentarer:

Wannabe advokat sa...

Har du vurdert å skriver mer om hvitløk på bloggen din?

mpp Bandanders sa...

Nei det har eg faktisk ikkje. Ikkje det at eg har noko imot kvitløk, men eg veit nok ikkje noko om vrken ordinær eller alternativ bruk av kvitløk til at det skulle interessere nokon.