torsdag, februar 23, 2006


Inga medalje har 2 framsider

DnB nor la i dag fram2005-resultatet sitt med rekordoverskot. I samband med dette uttalar konsernsjef Svein Åser at perioden 1995-2025 i framtida sine historiebøker vil verte kalla "norges økonomiske gullalder". Sjefsøkonom i Handelsbanken, Knut Anton Mork er samd og meiner vi kan takke Kina for dette. Kinesarane sørger for høg oljepris og billege varer. Baksida av medaljen vert den prisen miljøet og framtidige generasjonar betaler for veksten i Kina. Tida vil vise kva som vil stå i historiebøkene om dette. At det nokon gong vert nytta som eksempel på berekraftig forvaltning er vel heller tvilsamt.

Ingen kommentarer: