mandag, april 10, 2006

Engasjementet sin vær varsom plakat

Engasjement er ein føresetnad for eit fungerande demokrati og skulle såleis vere ein positiv ting. Framvoksteren av internett har gjeve det folkelege engasjementet ein heilt ny arena å uttrykkje seg på og eg må vedgå at eg dei siste åra har sosa bort ein del timar framfor skjermen ved å fylgje med på ulike debattar. I og med at du les dette, sit vi truleg i same båten du og eg. Stundom vert eg skræmd av kva folk kan finne på å skrive til og om kvarandre og det verkar som om internett kan lokke fram misantropen i dei fleste av oss og skylappane har gode vokstervilkår i digitale drivhus.

Pressa har sin ver varsom plakat. Eg er ikkje alltid like overtydd om at han er pensum på journalistskulen. Dersom du ikkje har fått med deg innhaldet, finn du han her.

Kanskje burde vi vanlege dødelege ha vår plakat vi også, men kan hende held det dersom vi skriv ned fygjande på ein lapp og les han kvar gong før vi set oss til tastaturet.


Den som har stengt sig inne i sitt bur
fornærmet over menneskets natur,
og der begraver sig i visdomsbøker
og mener det er sannheten han søker,

og den som mener blomster å forstå
og aldri møtte barneøines blå,
men søker dalens dyp og bjergets tinde,
han søker intet og vil intet finne.

Men vil du dele dine likes kår,
da kan det skje dig, slik som tiden går
i felles håp og savn og ydmyk møie,
at kjærligheten åpner for ditt øie.

Meiner du at du har lese det før ? Ja, det vart skrive av Arnulf Øverland i 1929 og er tre første strofene i "Til en misantrop" Resten av diktet finn du her.

Ingen kommentarer: