søndag, mai 27, 2007

Kan det tenkjast at eventuelle resultat av dei pågåande landbruksforhandlingane i WTO vert fullstendig irrelevante?

Norsk landbruksnæring har, med rette, sett med otte fram mot ein ny WTO-avtale og eg har tidlegare hatt fleire innlegg her på bloggen som har hatt WTO som tema. Dei som har vore innom her i det siste har kanskje lagt merke til at det er ei heil stund sidan siste WTO-innlegg no. At engasjementet har minka, har ingenting med at eg har endra meining å gjere. Det er rett og slett verda som har endra seg.

Norsk bondefrykt for WTO baserer seg på fylgjande:

Norsk landbruk er ei politisk vilja næring. Ein har hatt i bakhovudet at det eigentleg vert produsert meir enn nok mat i verda, men ein har vurdert det slik at dei positive verknadene av eit eige landbruk har vore verde prisen. Ein ny WTO-avtale vil truleg setje ein stoppar for dei viktigaste politiske verkemidla for å oppretthalde eit allereie pressa norsk distriksjordbruk.

Mange utviklingstrekk tyder på at ting er i endring, eg kan nemne:

  • Den økonomiske utviklinga i Asia (særleg i dei folkerike landa Kina og India)
  • Folketalsutviklinga i verda.
  • Energiforsyning.
  • Erkjenning av klimautfordringar.
  • Auka bruk av mat som råvarer til drivstoff.

Når eg no kan lese fylgjande, gjer ein seg sine tankar.

US approaching critical point in the use of corn-based ethanol (lenke)

-At that crude oil price range, U.S. ethanol production could reach 30 billion gallons by 2012, consuming more than half of U.S. corn, wheat and coarse grains, and triggering higher meat and poultry prices for consumers, reduced meat and poultry production, and significant reductions in grain and meat exports.

Australian Water Crisis Could Be Worse Than Thought(lenke)

CANBERRA -- Water shortages facing Australia's drought-hit prime agricultural area might be worse than expected, the government was told on Wednesday, as river towns braced for unprecedented restrictions on water use.

USA og Australia er mellom landa som pressar hardast på for å få land som Norge til å endre politikk og opne grensene. Kan hende kan vi hamne i den utrulege situasjonen at rike land vert oppmoda til å støtte eige jorbruk for å gjere oss mest mogleg sjølvforsynte og på den måten halde marknadsprisane nede. På den måten kan kanskje dei fattigaste av dei fattige landa få råd til å kjøpe seg mat om dei har behov for det. Ikkje det at dette er nokon ynskjeleg situasjon, men at vi må tenke nytt om denne problemstillinga, bør ikkje kome som ei overrasking på nokon.


4 kommentarer:

Anonym sa...

Fantastisk bra!
Glimrene!

Rune Likvern sa...

Fra The Independent
Food and non-alcoholic drink prices have leapt by 6 per cent over the past 12 months, the fastest annual rate of increase for six years. Indeed, food is a key factor behind the recent rise in overall inflation, which is currently running at 2.8 per cent and well above the Bank's 2 per cent target.

Videre i artikkelen rapporteres det om sterke prisøkninger på fisk, grønnsaker, egg, melk etc..

Nå skal tilbudet av disse varene økes for å få prisene under kontroll?

Anonym sa...

Det skumle er at ei rekordavling i 2007 ikkje vil avhjelpe situasjonen. Dette er kva FAO skriv på si heimeside:

Record cereal production forecast in 2007 but supply/demand situation to remain tight

Biofuels industry drives up demand, prices

16 May 2007, Rome -- World cereal production in 2007 is on track to reach a record level of 2 095 million tonnes, a rise of 4.8 percent over 2006 levels, FAO said in a tentative forecast issued today. But with stocks at their lowest level in over two decades, total supplies would still be barely adequate to meet increased demand, boosted by the fast-growing biofuels industry.

International prices for most cereals have risen significantly in 2006/07 so far and are likely to remain high in 2007/08, according to FAO’s latest Crop Prospects and Food Situation report. As a result, the cereal import bill of the low-income food deficit countries (LIFDCs) is forecast to increase by about one-quarter in the current season.


Dette er alvorlege tal. Ein må ikkje late seg lure av den saklege, nøkterne forma dei er presenterte på. Kva skjer nå det første uåret kjem. All erfaring tyder på at det vil kome, før eller seinare.

Anonym sa...

gode men skumle dragninger her ...denne -
"U.S. ethanol production could reach 30 billion gallons by 2012, consuming more than half of U.S. corn, wheat and coarse grains"..

..sier meg alt - "vesten" er inne i en sirkel de ikke har forestillingsevne til å komme seg ut av ..... OG at ovenstående kan være en realitet allerede i 2012 er for meg ufattelig.

Historien kommer til å knuse dagens generasjon (!) Vi kommer til å bli referert til som "de stupide" - "de som ikke forsto"