mandag, januar 23, 2006


Globaliseringa og 1812

Napoleon i dei aude gatene i Moskva hausten 1812. Eg såg det på fjernsyn for svært mange år sidan. Så lenge sidan at sendinga gjekk i svart-kvitt. Det er i allefall lagra i svart-kvitt. Kvifor scena har brent seg så godt fast veit eg ikkje. Men ho dukkar ofte fram i minnet når ordet globalisering vert nemnt.

Som dei fleste kjenner til, hadde Napoleon sitt felttog i Russland eit katastrofalt utfall for franskmennene og vil vel for alltid stå som eit symbol på stormannsgalskap og manglande berekraft.

Ingen kommentarer: