lørdag, januar 14, 2006

"Skal tru om det vert topptungt ? "

Her ser du to kjenningar frå barnelærdomen. Ein frå naturfaget og så gamle Maslow. Eg må vedgå at eg får visse assosiasjonar når eg ser dei saman.

Det verkar som det ligg i menneskenaturen at vi alltid vil streve mot toppen av pyramidene. Sannsynlegvis er det lite å gjere med det. Men ein må vere klar over at det vert ein risikosport dersom vi ikkje garderer oss mot at pyramidane smuldrar opp nedanfrå.

Ingen kommentarer: