onsdag, januar 25, 2006


Livsløpsbustad ?
Tenk deg at du bur i ein skyskrapar. Kjøkenet ditt har du i toppetasjen, kjøleromet i kjellaren, soveromet 20. etasje, badet i 5. og stova i 30. Galskap, men det går kanskje så lenge du har ein lynrask heis som aldri er i ustand.
Vi er i ferd med å innreie verda like håplaust som skyskraparen ovanfor. Det er det som vert kalla globalisering. Problemet vårt er at heisen med tida vil gå tregare og tregare og straumrekninga vil verte større og større. Det er på høg tid å tenke livsløpsbustad medan vi har handlingsrom. Men det vil vel kome på kollisjonskurs med marknadslover og handelsreglar er eg redd.

Ingen kommentarer: